Úvod / o nás

NBHA Slovakia - National barrel horse association Slovakia - je občianske združenie, ktoré združuje jednotlivých členov na základe spoločného záujmu o westernový jazdecký šport.

Cieľom NBHA Slovakia je podpora a rozvoj westernových jazdeckých disciplín Barrel race a Pole bending, zvyšovanie záujmu o tento jazdecký šport predovšetkým u detí a mládeže, zlepšenie kvality súťaží a zvýšenie počtu účastníkov na pretekoch, ako aj zlepšenie povedomia o rýchlostných westernových jazdeckých disciplínach na Slovensku. Naše ciele zabezpečujeme prostredníctvom pretekov a akcií organizovaných NBHA Slovakia, prípadne v spolupráci s partnerskými organizáciami. Naše preteky a akcie sú určené nielen pokročilým, ale aj začiatočníkom.

NBHA Slovakia tiež organizuje školenia na zvyšovanie kvality jazdeckých zručností jazdcov tohto športu.

NBHA Slovakia spolupracuje s partnerskými organizáciami aj v zahraničí, najmä s NBHA CZ a s NBHA Italy, ktorá aj každoročne organizuje Majstrovstvá Európy.