Prihláška na pretek NBHA Hosťová 18.7.2021

 Štartovné a poplatky na pretek Hosťová 18.7.2021

Štartovné Open: 25 EUR/jazdecká dvojica
Štartovné Mládež: 15 EUR/jazdecká dvojica
Štartovné Non-Pro: 10 EUR/jazdecká dvojica
Ustajnenie (povinné): 15 EUR/deň
Kancelária: 2 EUR